udlejning

Ingen udlejning i uge 28, 29 & 30

Cykeltyper

Vi har 12 stk. gode cykler, som efter hver tur bliver tjekket på vores værksted. Det er din garanti for, at det ikke bliver cyklen, som giver dig ærgrelser i ferien.

Cyklerne er af typen ”citybike” med 5 indvendige gear, kraftige hjul og bagagebærer - en særdeles robust og samtidig letkørende cykel. Den perfekte cykel til det danske terræn.

Priser

Cykler

kr. 100,- pr dag
kr. 500,- pr uge
kr. 250,- depositum pr cykel

Cyklertasker

kr. 10,- pr dag
kr. 50,- pr uge

Forsikring

Udlejer har ikke forsikret det lejede, og dermed er kun lejers egen forsikring gældende. Det lejede er udlejet på eget ansvar. I tilfælde af person- eller tingskade kan der ikke rettes noget krav mod udlejer.

Levering og tilbagelevering

Det lejede leveres til lejer i generelt god stand og uden synlige fejl. Enhver klage over det lejedes stand skal fremføres over for udlejer umiddelbart efter udleveringen.

Ved aftalens ophør er lejer forpligtiget til for egen regning og risiko at tilbagelevere det lejede i samme stand til udlejer.

Lejer hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på det lejede i lejeperioden, og skal på anfordring dække udlejers tab. Erstatningen kan højest blive på kr. 2.500,- (hvis cyklen ikke tilbageleveres).

Social Medie

+45 98121946